• Pracademia

  Budujemy most między uczelniami a ich otoczeniem, aby skuteczniej rozwiązywać realne problemy i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

 • Idea

  Nazwa Pracademia pochodzi od angielskiego słowa pracademic, określającego osobę, która łączy rolę akademika i praktyka, działającego także poza uczelnią.

  Idea budowania mostów pomiędzy światem akademickim a światem zewnętrznym towarzyszyła nam już od dawna, wreszcie udało się wcielić ją w życie.

  Misją Pracademii jest budowanie trwałych, wzajemnych relacji uczelni z ich otoczeniem, a w konsekwencji lepsze, praktyczne przygotowanie absolwentów do życia zawodowego.

  Pracademia istnieje, aby ułatwić studentom realne działanie i współpracę z profesjonalistami z różnych sektorów – pozarządowego, publicznego i prywatnego. Wierzymy, że dobre rzeczy dzieją się na styku sektorów i branż, a współpraca jest trudną sztuką, której warto się uczyć.

  Zależy nam pisanie pracy zaliczeniowej czy dyplomowej było dla studentów pozytywnym i ważnym doświadczeniem, a instytucje zewnętrzne chciały i umiały korzystać z efektów ich pracy.

 • Łączymy środowisko naukowe i praktyków ze świata organizacji pozarządowych, administracji publicznej i biznesu

  Dajemy studentom możliwość praktycznego działania i współpracy z profesjonalistami

  Tworzymy przestrzeń do tworzenia innowacyjnych rozwiązań na styku sektorów

  Przygotowujemy studentów do przyszłej pracy zawodowej

 • Jak działa Pracademia?

  Add subtitle

  1

  Organizacja umieszcza na portalu propozycje tematów do opracowania przez studentów. Na etapie definiowania tematów może liczyć na pomoc Zespołu Pracademii.

  2

  Studenci aplikują na interesujące ich tematy.

  3

  Organizacja wybiera odpowiedniego kandydata lub kandydatów. W procesie selekcji zgłoszeń i rekrutacji może liczyć na pomoc Zespołu Pracademii.

  4

  Strony współpracy wypełniają wymogi formalne, ustalają zakres i harmonogram współpracy.

  5

  Student przy wsparciu pracownika uczelni pracuje nad tematem.

  6

  Student przekazuje organizacji rezultaty swojej pracy.

 • Skontaktuj się z nami

  Masz pytania? Chcesz z nami współpracować?

 • Pracademia powstała w wyniku projektu eCo-Solving, realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w latach 2015-2016.

  Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią państwową, największym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Uczy się tu 45 tys. studentów, pracuje 3,5 tys. nauczycieli akademickich. W skład UW wchodzi 20 wydziałów oraz 30 jednostek naukowo-dydaktycznych obejmujących swoim zakresem nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i humanistyczne realizujących ponad: 40 kierunków studiów, 80 programów studiów, 100 specjalizacji. Najlepsza polska uczelnia w 2014 r. wg rankingu Perspektywy 2014 r. Więcej informacji na stronie www.uw.edu.pl

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” jest do-tankiem — opisuje wyzwania społeczne w Polsce, by tworzyć i upowszechniać innowacyjne rozwiązania. Łącząc perspektywę badaczy-akademików i aktywistów społecznych, wspiera partycypację obywatelską, rozwój wspólnot lokalnych i wolontariatu. Opiera się na założeniu, że dobre rzeczy dzieją się na styku sektorów i branż, a wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja pozytywnym zmianom. Więcej informacji na stronie: www.stocznia.org.pl

 • Projekt sfinansowano ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych

  All Posts
  ×