• Pracademia

  Znajdujemy i udostępniamy praktyczne tematy do opracowania w ramach pracy zaliczeniowej lub dyplomowej na każdym etapie studiów. Propozycje tematów pochodzą od organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm, dotyczą różnych dziedzin, mogą też być interdyscyplinarne.

  Zachęcamy do współpracy studentów, doktorantów, promotorów oraz przedstawicieli instytucji.

 • Idea

  Nazwa Pracademia pochodzi od angielskiego słowa pracademic, określającego osobę, która łączy rolę akademika i praktyka, działającego także poza uczelnią. Idea budowania mostów pomiędzy światem akademickim a światem zewnętrznym towarzyszyła nam już od dawna, wreszcie udało się wcielić ją w życie.

   

  Misją Pracademii jest budowanie trwałych, wzajemnych relacji uczelni z ich otoczeniem, by studenci, doktoranci, pracownicy naukowi mogli skuteczniej rozwiązywać problemy i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.

   

  Pracademia istnieje, aby ułatwić studentom realne działanie i współpracę z profesjonalistami z różnych sektorów – pozarządowego, publicznego i prywatnego i w ten sposób przygotowywać ich do życia zawodowego. Zależy nam pisanie pracy zaliczeniowej czy dyplomowej było dla studentów pozytywnym i ważnym doświadczeniem, a instytucje zewnętrzne chciały i umiały korzystać z efektów ich pracy.

  Wierzymy, że dobre rzeczy dzieją się na styku sektorów i branż, a współpraca jest trudną sztuką, której warto się uczyć. Dlatego przyjęliśmy kilka zasad, według których działa Pracademia.

   

  Po pierwsze – korzyści odnoszą wszyscy

  Dbamy o to, żeby tematy proponowane studentom były ciekawe i inspirujące, bo wiemy ile czasu i energii trzeba poświęcić, żeby stworzyć coś wartościowego. Ustalamy też, co może zaoferować instytucja i w jaki sposób wesprze studenta w jego pracy.

   

  Po drugie – wszystko jest transparentne
  Dla dobrej współpracy kluczowa jest transparentność, dlatego dbamy, by instytucje jasno deklarowały do czego będą wykorzystane efekty pracy studentów. Studenci i promotorzy mogą się na to zgodzić lub nie.

   

  Po trzecie – to nie praca na zlecenie
  Organizacja zgłaszająca temat musi być świadoma, że jej udział w Pracademii to nie relacja zleceniodawca i wykonawca. Praca studentów ma charakter autorski i naukowy. Nasi partnerzy muszą być otwarci na to, że temat który zgłosili, będzie dopasowywany do możliwości studentów i potrzeb ich opiekunów naukowych, a harmonogram opracowania tematu zależy od kalendarza akademickiego.

 • Łączymy środowisko naukowe i praktyków ze świata organizacji pozarządowych, administracji publicznej i biznesu

  Dajemy studentom możliwość praktycznego działania i współpracy z profesjonalistami

  Tworzymy przestrzeń do tworzenia innowacyjnych rozwiązań na styku sektorów

  Przygotowujemy studentów do przyszłej pracy zawodowej

 •  

   

   

   

   

   

 • Jak działa Pracademia?

  1

  Organizacja umieszcza na portalu propozycje tematów do opracowania przez studentów. Na etapie definiowania tematów może liczyć na pomoc Zespołu Pracademii.

  2

  Studenci lub promotorzy aplikują na interesujące ich tematy.

  3

  Organizacja, student i promotor nawiązują współpracę przy wsparciu Zespołu Pracademii.

  4

  Strony współpracy ustalają zakres i harmonogram współpracy, jeśli trzeba wypełniają wymogi formalne.

  5

  Student przy wsparciu promotora pracuje nad tematem.

  6

  Student przekazuje organizacji rezultaty swojej pracy.

 • Promotorki Pracademii

  Metoda nauczania oparta na stawianiu studentów przed realnymi wyzwaniami we współpracy z instytucjami spoza uczelni jest stosowana z powodzeniem przez wielu pracowników naukowych. Mamy wielkie szczęście, że część z nich współpracuje z Pracademią!

  dr Agnieszka Sobol

  Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka ponad 40 artykułów naukowych. Zdobywczyni nagrody w konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji „Samorządu Terytorialnego” na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 roku. Stypendystka międzynarodowych szkół letnich. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej oraz we współpracy z samorządem terytorialnym. Opiekun koła naukowego Pro Futuro. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.

  dr Adriana S. Bartnik

  Z wykształcenia socjolożka, prawniczka i politolożka, z zawodu wykładowczyni akademicka, mediatorka w sporach pracowniczych, trenerka kompetencji miękkich. Adiunkt w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jako prawniczka specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej, dobrach osobistych i w sporach pracowniczych dotyczących mobbingu. Jest zastępczynią redaktora naczelnego Biuletynu Młodych Naukowców StRuNa, założyła i współtworzy portal polska.edu.pl. Jako Ambasadorka Jawności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska współtworzy projekty watchdog.edu.pl, jest też dyrektorem ds. naukowych w Fundacji Fundusz Pomocy Studentom, z którą organizuje Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017 i Konkurs dla najlepszych Studenckich Kół Naukowych i ich opiekunów StRuNa.

 • Skontaktuj się z nami

  Masz pytania? Chcesz z nami współpracować?

 • Pracademia powstała w wyniku projektu eCo-Solving, realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w latach 2015-2016.

  Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią państwową, największym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. Uczy się tu 45 tys. studentów, pracuje 3,5 tys. nauczycieli akademickich. W skład UW wchodzi 20 wydziałów oraz 30 jednostek naukowo-dydaktycznych obejmujących swoim zakresem nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i humanistyczne realizujących ponad: 40 kierunków studiów, 80 programów studiów, 100 specjalizacji. Najlepsza polska uczelnia w 2014 r. wg rankingu Perspektywy 2014 r. Więcej informacji na stronie www.uw.edu.pl

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” jest do-tankiem — opisuje wyzwania społeczne w Polsce, by tworzyć i upowszechniać innowacyjne rozwiązania. Łącząc perspektywę badaczy-akademików i aktywistów społecznych, wspiera partycypację obywatelską, rozwój wspólnot lokalnych i wolontariatu. Opiera się na założeniu, że dobre rzeczy dzieją się na styku sektorów i branż, a wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja pozytywnym zmianom. Więcej informacji na stronie: www.stocznia.org.pl

 • Projekt eCo-Solving sfinansowano ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych

  All Posts
  ×