Return to site

Analiza danych z Competence Game

Autor tematu: Pracownia Gier Szkoleniowych

Pracownia Gier Szkoleniowych powstała w 2004 r., by wykorzystując gry szkoleniowe i symulacje wspierać firmy i organizacje w pokonywaniu wyzwań zarządzania. Jej misją jest, aby przy pomocy gier i symulacji wyzwalać zmiany w ludziach, zespołach, organizacjach i życiu publicznym.

Jedną ze stworzonych przez Pracownię gier jest Competence Game. To gra online, w której uczestnik staje przed wyzwaniami biznesowym, a algorytm gry analizuje i mierzy decyzje i zachowania gracza. Zadaniem gracza, który wciela się w rolę agenta nieruchomości jest wynajem rezydencji Klientom, w tym celu musi analizować rynek, nawiązywać relacje z klientami, planować działania i radzić sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami. Pomiar decyzji w grze pokazuje jak naprawdę gracz się zachowuje, a nie co deklaruje! Gra mierzy trzy uniwersalne dla każdej organizacji obszary kompetencji: definiowanie i osiąganie celów, myślenie systemowe, orientacja na klienta. Na każdy z tych obszarów składają się cztery podobszary. Łącznie badanych jest aż 12 kompetencji. Więcej o samej grze znajdziecie na: https://competencegame.com/.

Do tej pory w grę zagrało ponad 3500 osób. Jesteśmy przekonani, że baza danych z ich wynikami (pomiarem 12 kompetencji), to prawdziwa kopalnia wiedzy.

Szukamy studenta/ki, którzy podejmą sią analizy danych, które udało się nam zebrać w Competence Game. Liczymy na:

• Opracowanie analizy skupień (K-MEANS) z opisem poszczególnych segmentów

• Opcjonalnie wywiady typu IDI z wybranymi osobami należącymi do różnych skupień

• Osadzenie wyników w teorii

W jakich działaniach instytucji zostanie wykorzystana praca?

Competence Game jest jednym z naszych flagowych produktów. Wnioski z badań będziemy wykorzystywać zarówno do jej rozwoju, jak i do lepszego interpretowania wyników, które uzyskują grający w nią gracze.

Na jakie wsparcie ze strony instytucji może liczyć student w trakcie pisania pracy?

Przekażemy bazę danych zawierającą ok. 3500 rekordów zawierających informację o natężeniu 12 badanych kompetencji oraz dane metryczkowe. Umożliwimy kontakt z wybranymi osobami, które przeszły grę. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem związanym w tworzeniem gry, opracowywaniem jej metodologii i testowaniem rzetelności. Dodatkowo oferujemy przejścia przez grę Archipelago Competence Game (koszt licencji 390PLN+VAT).

Termin opracowania tematu: czerwiec 2019

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly