Return to site

Analiza modeli edukacji cyfrowej na poziomie lokalnym na przykładzie wspólnych działań bibliotek i organizacji pozarządowych

Autor tematu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

FRSI realizuje kilka projektów z edukacji cyfrowej, w tym takie, które finansowane są z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to potężna inwestycja, której efektem ma być przeszkolenie ponad 300 tys. osób w całym kraju. Jest to okazja do tego, by przyjrzeć się, jakie modele edukacji cyfrowej są skuteczne i trwałe. FRSI realizuje swoje działania na poziomie lokalnym współpracując z bibliotekami publicznymi i zachęcając je do partnerstw z innymi lokalnymi instytucjami i organizacjami. Ciekawi nas, jakie czynniki wpływają na to, czy programy edukacji cyfrowej osiągają zakładane cele.

W jakich działaniach instytucji zostanie wykorzystana praca?

Edukacja cyfrowa jest stałym, statutowym działaniem FRSI. Wnioski z badań będziemy w stanie wykorzystać planując i realizując kolejne projekty.

Na jakie wsparcie ze strony instytucji może liczyć student w trakcie pisania pracy?

Możemy przekazać informacje na temat realizowanych projektów, a także wskazać inne organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją cyfrową. Chętnie podzielimy się refleksją na temat modeli tej edukacji, które wydają nam się skuteczne i trwałe i poddamy je weryfikacji podczas badania.

Termin opracowania tematu: czerwiec 2019

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly