Return to site

Badanie wpływu budżetów partycypacyjnych

Autor tematu: Stocznia

Odkąd w 2011 roku w Sopocie po raz pierwszy w Polsce uruchomiono proces, w ramach którego mieszkańcy mogli bezpośrednio decydować o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta, mechanizm budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) wdarł się przebojem do repertuaru działań partycypacyjnych w polskich gminach. Dla tysięcy Polaków jest to pierwsza okazja do bezpośredniego zaangażowania się w lokalne sprawy – niewymagająca formalnego zrzeszania się, za to stwarzająca możliwość lepszego poznania mechanizmów funkcjonowania samorządu.

W ramach proponowanego badania chcemy uchwyć wpływ tego mechanizmu na społeczności, w których jest praktykowany. Interesuje nas wielowymiarowe oddziaływanie tego narzędzia: jego wpływ na zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, budowę więzi między sąsiadami, ale też na sposób funkcjonowania administracji samorządowej i relacje między urzędnikami a „zwykłymi mieszkańcami”. Na badanie wpływu budżetów partycypacyjnych patrzymy też w szerszym kontekście podnoszenia jakości działań partycypacyjnych. Jesteśmy przekonani, że wkroczyliśmy już w etap, na którym nie chodzi już tylko o to, czy samorządy w ogóle są gotowe wprowadzać partycypację, ale coraz bardziej o to, jaka jest jakość przedsięwzięć, które kryją się pod tym hasłem: czy takie działania pomagają faktycznie budować więzi między członkami społeczności lokalnych i czy zachęcają ich do współdziałania na rzecz dobra wspólnego.

W jakich działaniach organizacji zostanie wykorzystana praca?

Naszym celem jest pokazanie, jaki wpływ na społeczność mają budżety partycypacyjne /obywatelskie. Raport z badań ma być narzędziem rzecznictwa, dlatego powinien pokazywać zrozumiałym językiem i w atrakcyjny sposób co się w Polsce zmieniło.

Na jakie wsparcie ze strony organizacji może liczyć student w czasie pisania pracy?

Udostępnienie literatury przedmiotu, kontaktów do instytucji samorządowych, wsparcie merytoryczne w zakresie metodologii badania

Termin opracowania tematu: grudzień 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych tematach pojawiających się na Pracademii, wpisz swój adres mailowy poniżej i kliknij przycisk SUBSCRIBE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly