Return to site

Działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce. Analiza rozwoju firm, postaw przedsiębiorców i ich relacji z otoczeniem społeczno-instytucjonalnym

Cudzoziemcy stanowią rosnącą grupę osób rozwijających w Polsce swoje biznesy. Wspieramy migrantów-biznesmenów i bizneswomen, interesuje nas: - które z firm, do których powstania się przyczyniliśmy, nadal działają? - jakie były powody niepowodzenia firm upadłych? - co przesądziło o powodzeniu działających? - w jakich obszarach cudzoziemscy biznesmeni czują, że potrzebują wsparcia na różnych etapach rozwoju swoich firm? - z jakich struktur wsparcia dla biznesu korzystają? - gdzie postrzegają bariery w prowadzeniu biznesu w Polsce? - na jakim etapie są te biznesy (obroty, liczba pracowników, zysk podatkowy płacony do polskiego budżetu). - jak kształtują się relacje między środowiskiem firm zakładanych przez cudzoziemców w stosunku do firm polskich.

W jakich działaniach instytucji zostanie wykorzystana praca?

PFM regularnie wspiera migrantów i migrantki, które zakładają w Polsce firmy. Chcemy poszerzyć swoje zrozumienie mechanizmów funkcjonowania tych osób w polskim środowisku, aby lepiej kształtować nasze usługi dla tej grupy i oferować trafne, potrzebne wsparcie.

Na jakie wsparcie ze strony instytucji może liczyć student w trakcie pisania pracy?

Oferujemy dostęp do bazy danych migrantek i migrantów, którzy skorzystali z naszej pomocy przy zakładaniu firmy. Zapewnimy też badaczowi/badaczce możliwość rozmowy/wywiadu ze specjalistami, którzy pracują z migrantami w dziedzinie wsparcia biznesu.Add paragraph text here.

Termin opracowania tematu: czerwiec 2019

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych tematach pojawiających się na Pracademii, wpisz swój adres mailowy poniżej i kliknij przycisk SUBSCRIBE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly