Return to site

Kształcenie młodych liderów po 1989 r. Analiza programów Szkoły Liderów pod kątem zmian społeczno –politycznych w Polsce w latach 1994-2017

Szkoła Liderów Politycznych to program realizowany od 25 lat. Pierwsza Szkoła Młodych Liderów Społecznych i Politycznych zrealizowana została 1994 roku z inicjatywy oksfordzkiego Profesora polskiego pochodzenia - Zbigniewa A. Pełczyńskiego. Skierowana była do osób, które stały u progu karier politycznych czy w ogóle zawodowych i była innowacją edukacyjną tamtego czasu. Od początku szkoła otwarta była na wszystkie opcje polityczne – jej absolwentami są zarówno ludzie prawicy jak i lewicy. Przez te wszystkie lata co roku udawało się zebrać nową grupę uczestników i tworzyć program w oparciu o aktualną sytuację polityczno-społeczną. Z tych programów można wiele wywnioskować na temat zmieniającej się sytuacji politycznej i osób, które miały wtedy duży wpływ na dyskurs publiczny czy trendy społeczne. Zapraszamy do przyjrzenia się zmianom w Polsce właśnie w perspektywie tych 25 lat i w odniesieniu do programów i profilu uczestników poszczególnych szkół. Pytania, na które można znaleźć w materiałach odpowiedź:

- Jakie tematy/kwestie ważne były w kształceniu młodych liderów w Polsce w poszczególnych latach?

- Jak zmieniał się układ sił poszczególnych opcji politycznych w poszczególnych latach? Dodatkowym źródłem informacji mogą być wywiady z wybranymi absolwentami na temat ich percepcji szkoły i wpływu na ich karierę.

W jakich działaniach instytucji zostanie wykorzystana praca?

Praca zostanie wykorzystana w artykułach dotyczących Szkoły Politycznej (możliwość publikacji m.in. w Kulturze Liberalnej, Gazecie Wyborczej itp.) z przywołaniem nazwiska autora/ki badań. Praca będzie dostępna na stronie internetowej Szkoły Liderów.

Na jakie wsparcie ze strony instytucji może liczyć student w trakcie pisania pracy?

Udostępnimy programy, listy uczestników z (prawie) wszystkich szkół. Student może liczyć także na kontakt do absolwentów Szkoły Liderów oraz nasze wsparcie merytoryczne.

Termin opracowania tematu: grudzień 2018

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych tematach pojawiających się na Pracademii, wpisz swój adres mailowy poniżej i kliknij przycisk SUBSCRIBE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly