Return to site

Metody mierzenia i ocena wskaźników efektywności współpracy Miasta i Uczelni w Lublinie na tle innych miast świata

Autor tematu: Miasto Lublin

Celem pracy jest zaproponowanie metodyki badania (mierzenia) efektywności współpracy władz miasta z uczelnią(ami). Może to być ułożenie kwestionariusza ankiety, w którym za pomocą szeregu pytań da się określić (i porównać z innymi miastami) stopień współpracy między instytucjami (zakres, nasilenie i głębokość współpracy).

W jakich działaniach instytucji zostanie wykorzystana praca?

Wyniki pracy (np. formularz) będą mogły zostać wykorzystywane przez Urząd Miasta Lublin do rzeczywistego badania poziomu współpracy z uczelniami (na podstawie cyklicznie wypełnianych ankiet).

Na jakie wsparcie ze strony instytucji może liczyć student w trakcie pisania pracy?

Zapewniamy wsparcie ze strony Urzędu Miasta (konsultacje, doradztwo, wstępne dane, możliwość przeprowadzenie badania) oraz kontakty do uczelni w celu współpracy i przeprowadzenie badania.

Termin opracowania tematu: wrzesień 2020

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych tematach pojawiających się na Pracademii, wpisz swój adres mailowy poniżej i kliknij przycisk SUBSCRIBE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly