Return to site

Powstawanie, rozwój, i zarządzanie sieciami społeczno-instytucjonalnymi. Analiza wymiaru teoretycznego i praktycznego na przykładzie sieci LABIB

Autor tematu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

W jakich działaniach instytucji zostanie wykorzystana praca?

Od siedmiu lat wspieramy sieć innowatorów i liderów ze środowiska bibliotek (LABIB). Wspieramy także kilka innych sieci skupiających osoby lub instytucje (biblioteki). Ciekawi nas, jakie czynniki wpływają na ich rozwój. Interesuje nas też, jak można ten rozwój opisać: czy jego istotą jest skuteczne oddziaływanie na środowisko, w którym sieć działa, jej coraz większa samodzielność, zdolność do samozarządzania, niezależność od wsparcia zewnętrznego itp.

Na jakie wsparcie ze strony instytucji może liczyć student w trakcie pisania pracy?

Udostępnimy raporty ewaluacyjne, umożliwimy kontakt z pracownikami fundacji, którzy zarządzają wsparciem dla różnych sieci, w tym zwłaszcza sieci LABIB. Przekażemy też kontakty do członków sieci i zachęcimy ich do udziału w badaniu. Umożliwimy też wzięcie udziału w spotkaniu sieci orz innych ich aktywnościach.

Termin opracowania tematu: czerwiec 2019

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly