• Poznaj inspirujące przykłady współpracy studentów i organizacji pozarządowych!

  Współpraca między studentami a organizacjami pozarządowymi ma wiele twarzy. Pracademia wspiera oparte na partnerskich relacjach przedsięwzięcia, na których korzystają obie strony. Napisanie aplikacyjnej pracy dyplomowej jest nie tylko sposobem na zamknięcie kolejnego etapu edukacji i zwiększenie szans na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Może stanowić również okazję do uczestnictwa w realizacji projektu o istotnej wartości społecznej, kulturalnej czy naukowej.

 • Na pomoc błotniakowi!

  Natalia Królikowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach pracy nad rozprawą doktorską podjęła współpracę z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”. Jej badania nad błotniakiem lądowym umożliwiają Towarzystwu skuteczniejsze działanie na rzecz ochrony tego gatunku ptaka. Włączenie się w działania Towarzystwa umożliwiło Natalii dostęp do danych, do których samodzielne dotarcie inną drogą byłoby niezwykle czasochłonne i skomplikowane. Miała również okazję poznać specyfikę projektu finansowanego ze środków unijnych, od procesu aplikowania o fundusze, przez realizację po rozliczenie. Dzięki jej zaangażowaniu w prace zespołu TP „Bocian”, udało się poszerzyć badania terenowe i zakres czynnej ochrony zagrożonego gatunku.

  Dzięki pracy z doświadczonymi ornitologami w ramach współpracy z "Bocianem" miałam olbrzymie możliwości rozwoju. Pomagało mi wiele osób, które zbierały dane w różnych częściach kraju. Dzięki temu, mój doktorat bardzo zyskuje na wartości. Sama nie byłabym w stanie zgromadzić tak dużej ilości danych z tak wielu lat i miejsc.

  Natalia Królikowska

 • Nauka na rzecz niewidomych i niedowidzących

  Mariusz Olczak jest doktorantem w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowuje tyflomapy – mapy dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki nim, osoby z uszkodzonym wzrokiem zyskują dostęp do wiedzy o społeczeństwie, przyrodzie, polityce i historii zawartej w mapach. Podczas pracy nad doktoratem, Mariusz współpracował z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Współpracując z Fundacją „Trakt” Mariusz uczestniczył w pionierskim przedsięwzięciu, jakim było opracowanie pierwszego w kraju „Atlasu historycznego Polski dla niewidomych i słabowidzących”. Niezwykle wymagający projekt Mariusza zyskał na jego współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki niej możliwe było prowadzenie dokładnych badań i gromadzenie niezbędnego materiału w odpowiednich warunkach. Organizacje z kolei otrzymały wymierną pomoc w postaci narzędzi edukacyjnych.

  Czerpię wiedzę i doświadczenie ze współpracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, staram się zrozumieć ich świat by opracowywać mapy czytelne – dotykiem i uszkodzonym wzrokiem, potrzebne w codziennym życiu jak i w edukacji, w odkrywaniu i poznawaniu świata. Druga strona otrzymuje to co rzeczywiście jest użyteczne, poprawnie opracowane i w możliwie najlepszej jakości.

  Mariusz Olczak

 • Jawność w życiu publicznym

  Jedną z prac dyplomowych powstałych w ramach Pracademii była licencjacka rozprawa Pawła Nowickiego z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zatytułowana "Numery służbowych telefonów komórkowych jako informacja publiczna w opinii sędziów sądów administracyjnych”. Podczas jej przygotowywania, Paweł współpracował z Siecią Obywatelską Watchdog Polska. Autor napisanej pod kierunkiem dr Adriany Bartnik pracy postanowił zająć się problemem, który choć dotyczy precyzyjnie zarysowanego zagadnienia prawnego, skłania też do refleksji nad tym, jakie jest społeczne rozumienie kategorii informacji publicznej. Paweł Nowicki wysunął tezę konkurencyjną wobec orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i praktyk wielu polskich sędziów, uznając, że numer komórki urzędnika publicznego stanowi informację publiczną. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która od wielu lat działa na rzecz jawności w życiu publicznym wsparła Pawła Nowickiego konsultacjami prawnymi i praktycznymi.

  Paweł Nowicki w swojej pracy dokonał analizy działania w praktyce: wystąpił do publicznych urzędów o udostępnienie informacji publicznej w postaci numeru telefonu służbowego. To ważna lekcja podkreślająca, że badania teoretyczne nie wystarczą do poznania faktycznego działania prawa.​

  Bartosz Wilk, Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  All Posts
  ×